Programa Polític 2015

Ens trobem en un moment històric clau per a activar una transformació social que s’ha convertit en imprescindible. La CUP de Corbera és l’alternativa disposada i implicada en portar-la a terme des de la base, des del poble. Amb aquest afany hem redactat el programa electoral mitjançant un procés participatiu obert amb la col∙laboració de persones independents i de Procés Constituent, que resumim en els següents punts:

 1. Imposarem taxes que penalitzin els bancs per mantenir pisos buits.
 2. Fomentarem l'apoderament sociopolític i econòmic de les dones i dedicarem tots els recursos que calguin per a fer front al masclisme.
 3. Mitjançant una auditoria pública decidirem com gestionar el deute de l’Ajuntament perquè no condicioni l’acció de govern.
 4. Farem servir el municipalisme com a una eina per aconseguir l'autodeterminació del poble dels Països Catalans.
 5. Farem front a la pressió urbanística: redactarem un nou POUM amb l’objectiu de reduir el sostre d'habitants i de protegir el territori.
 6. Potenciarem les energies renovables i reduirem la despesa energètica.
 7. Reduirem la quantitat de brossa que es genera per habitant i millorarem la seva recollida i separació.
 8. Redactarem un Projecte Educatiu per a Corbera: l'educació pública ha de ser de la màxima qualitat.
 9. Remunicipalitzarem els serveis d’aigua, d’aparcament en zona blava i l’escola bressol.
 10. Fomentarem la cogestió dels equipaments municipals entre l’Ajuntament i les entitats del poble.
 11. Renovarem el Reglament Orgànic Municipal per aconseguir un Ajuntament clar, accessible i transparent.
 12. Volem desprofessionalitzar la política i promoure la participació. Per això, els càrrecs electes de la CUP de Corbera s'atendran escrupolosament al seu codi ètic i seran revocables en tot moment.