Certamen  de projectes. Millorem Corbera

Un dels compromisos de la CUP Corbera sempre ha estat explicar en què gastem els ingressos institucionals, i també retornar part d’aquests diners que rebem (que considerem excessius) a Corbera.

Per això va sorgir la proposta de celebrar un certamen, amb l'objectiu de cedir part de les retribucions dels càrrecs electes de la CUP per a desenvolupar projectes concrets que tinguin un impacte positiu en la millora de Corbera.

La quantitat que la CUP aporta als projectes premiats correspon al 40% del que hem rebut durant els dos primers cursos electorals.

Els projectes guanyadors del certamen els escolliran un jurat format per tres persones no militants de la candidatura i que no formaran part de cap entitat que es presenti, per tal de garantir una total independència i transparència.

 

Objectiu del certamen

Un dels nostres compromisos sempre ha estat explicar en què gastem els ingressos institucionals, i també retornar part d’aquests diners que rebem (que considerem excessius) a Corbera.

Per això va sorgir la proposta de celebrar aquest certamen, amb l'objectiu de cedir part de les retribucions dels càrrecs electes de la CUP per a desenvolupar projectes concrets que tinguin un impacte positiu en la millora de Corbera.

La quantitat que la CUP aporta als projectes premiats correspon al 40% del que hem rebut durant els dos primers cursos electorals, i que es concreta en 4.200 €.

 

Criteris per presentar-se

 1. Pot participar qualsevol associació o entitat que tingui la seu a Corbera de Llobregat. En cas que no estigui legalitzada haurà d’acreditar un mínim d’un any d’activitats. Diferents entitats poden presentar un projecte comú, actuant-ne una com a representant i coordinadora.
 1. El projecte ha de ser concret i s’ha de desenvolupar durant l’any en que obrirem el certamen. Pot ser una actuació puntual, una campanya o quelcom amb una periodicitat determinada.
 1. No es defineix un àmbit concret del projecte, pot ser de qualsevol camp: social, econòmic, educatiu, esportiu, mediambiental, de cooperació, de sensibilització, cultural, etc.
 1. Aquest concurs es basa en el principi de la bona fe i en un acord mutu d’acceptació d’aquestes bases. Disponibles a la pàgina http://corbera.cup.cat/millorem-corbera.
 1. Per tal de saber quines entitats opten a participar en el certamen, hauran d’omplir degudament la fitxa resum i enviar-la per correu electrònic a corbera@cup.cat, adjuntant la fitxa en el correu. Certificant la voluntat de participar en el certamen.  Disponibles a la pàgina http://corbera.cup.cat/millorem-corbera.
 1. Els projectes s’hauran de presentar en català, de la manera indicada al guió del projecte. Aquest guió es troba a la pàgina web de la CUP http://corbera.cup.cat/millorem-corbera. Si alguna entitat té la dificultat en realitzar el redactat en català pot sol·licitar ajuda mitjançant l'e-mail: corbera@cup.cat
 1. La presentació del projecte haurà d’enviar-se per correu electrònic a corbera@cup.cat, adjuntant el projecte en el correu.
 1. Qualsevol projecte amb continguts discriminatoris (sexistes, racistes, etc.) serà rebutjat.
 1. Serà subvencionat com a màxim el 75% dels dos projectes guanyadors. El primer amb una quantitat màxima de 2.200€ i el segon amb una de 2.000€. En el cas que amb aquests dos projectes no s’exhaureixin els 4.200€, se subvencionaran els següents projectes per ordre de puntuació (3r, 4rt,...) fins a arribar a aquesta quantitat de 4.200€. Aquests projectes també es subvencionarien fins a un màxim del 75% del total del projecte.
 1. En cas que sobrin diners del premi, seran guardats per les pròximes edicions del certamen.
 1. La subvenció es pagarà el 50% abans de la realització i l'altre 50% un cop finalitzat.
 1. Els guanyadors del premi, hauran de presentar les factures, per tal que la CUP tingui un control en que es gasten el diners. I així al finalitzar el projecte poder justificar el 100℅ del diners rebuts.
 1. La CUP es reserva el dret d’informar sobre els projectes presentats. 

 

Calendari

Període de publicitat: Fer publicitat del Certamen del 12 de Març al 25 de Març (14 Dies)

Acte de presentació de concurs: Acte públic que es farà el Dijous 22 de març a les 20:00 a la sala polivalent de la biblioteca Can Baró per explicar l’esperit del concurs, les bases i demés temes relacionats.

Període de presentació fitxa resum: El període de presentació de la fitxa resum és del 2 d’Abril al 29 d’Abril, ambdós inclosos (28 Dies)

Període de presentació: El període de presentació dels projectes és del 7 al 20 de Maig, ambdós inclosos (14 Dies)

Període de deliberació:  El jurat podrà requerir del 21 al 27 de Maig a les entitats una ampliació d’aquells punts que no hagin quedat clars o generin dubte, per una correcta avaluació de la proposta (7 Dies)

Període de deliberació:  El període de deliberació del jurat serà del 28 de Maig al 10 de Juny (14 Dies)

Acte de presentació de projectes guanyadors: Els resultats dels projectes guanyadors es donarà a conèixer durant un acte públic el Dissabte 30 de Juny al teatre de la Societat Sant Telm.

Volem que el certamen es celebri periòdicament dos vegades cada legislatura, el primer any  i el tercer any. Sempre i quan hi hagi prou participants i l’organització pugui assumir els costos del certamen.