Certamen  de projectes. Millorem Corbera

Un dels compromisos de la CUP Corbera sempre ha estat explicar en què gastem els ingressos institucionals, i també retornar part d’aquests diners que rebem (que considerem excessius) a Corbera.

Per això va sorgir la proposta de celebrar un certamen, amb l'objectiu de cedir part de les retribucions dels càrrecs electes de la CUP per a desenvolupar projectes concrets que tinguin un impacte positiu en la millora de Corbera.

La quantitat que la CUP aporta als projectes premiats correspon al 40% del que hem rebut durant els dos primers cursos electorals.

Els projectes guanyadors del certamen els escolliran un jurat format per tres persones no militants de la candidatura i que no formaran part de cap entitat que es presenti, per tal de garantir una total independència i transparència.

 

Objectiu del certamen

Un dels nostres compromisos sempre ha estat explicar en què gastem els ingressos institucionals, i també retornar part d’aquests diners que rebem (que considerem excessius) a Corbera.

Per això va sorgir la proposta de celebrar aquest certamen, amb l'objectiu de cedir part de les retribucions dels càrrecs electes de la CUP per a desenvolupar projectes concrets que tinguin un impacte positiu en la millora de Corbera.

La quantitat que la CUP aporta als projectes premiats correspon al 40% del que hem rebut durant els dos primers cursos electorals, i que es concreta en 4.200 €.

 

Criteris per presentar-se

 1. Pot participar qualsevol associació o entitat que tingui la seu a Corbera de Llobregat. En cas que no estigui legalitzada haurà d’acreditar un mínim d’un any d’activitats. Diferents entitats poden presentar un projecte comú, actuant-ne una com a representant i coordinadora.
 1. El projecte ha de ser concret i s’ha de desenvolupar durant l’any en que obrirem el certamen. Pot ser una actuació puntual, una campanya o quelcom amb una periodicitat determinada.
 1. No es defineix un àmbit concret del projecte, pot ser de qualsevol camp: social, econòmic, educatiu, esportiu, mediambiental, de cooperació, de sensibilització, cultural, etc.
 1. Aquest concurs es basa en el principi de la bona fe i en un acord mutu d’acceptació d’aquestes bases. Disponibles a la pàgina http://corbera.cup.cat/millorem-corbera.
 1. Per tal de saber quines entitats opten a participar en el certamen, hauran d’omplir degudament la fitxa resum i enviar-la per correu electrònic a corbera@cup.cat, adjuntant la fitxa en el correu. Certificant la voluntat de participar en el certamen.  Disponibles a la pàgina http://corbera.cup.cat/millorem-corbera.
 1. Els projectes s’hauran de presentar en català, de la manera indicada al guió del projecte. Aquest guió es troba a la pàgina web de la CUP http://corbera.cup.cat/millorem-corbera. Si alguna entitat té la dificultat en realitzar el redactat en català pot sol·licitar ajuda mitjançant l'e-mail: corbera@cup.cat
 1. La presentació del projecte haurà d’enviar-se per correu electrònic a corbera@cup.cat, adjuntant el projecte en el correu.
 1. Qualsevol projecte amb continguts discriminatoris (sexistes, racistes, etc.) serà rebutjat.
 1. Serà subvencionat com a màxim el 75% dels dos projectes guanyadors. El primer amb una quantitat màxima de 2.200€ i el segon amb una de 2.000€. En el cas que amb aquests dos projectes no s’exhaureixin els 4.200€, se subvencionaran els següents projectes per ordre de puntuació (3r, 4rt,...) fins a arribar a aquesta quantitat de 4.200€. Aquests projectes també es subvencionarien fins a un màxim del 75% del total del projecte.
 1. En cas que sobrin diners del premi, seran guardats per les pròximes edicions del certamen.
 1. La subvenció es pagarà el 50% abans de la realització i l'altre 50% un cop finalitzat.
 1. Els guanyadors del premi, hauran de presentar les factures, per tal que la CUP tingui un control en que es gasten el diners. I així al finalitzar el projecte poder justificar el 100℅ del diners rebuts.
 1. La CUP es reserva el dret d’informar sobre els projectes presentats. 

 

Calendari

Període de publicitat: Fer publicitat del Certamen del 12 de Març al 25 de Març (14 Dies)

Acte de presentació de concurs: Acte públic que es farà el Dijous 22 de març a les 20:00 a la sala polivalent de la biblioteca Can Baró per explicar l’esperit del concurs, les bases i demés temes relacionats.

Període de presentació fitxa resum: El període de presentació de la fitxa resum és del 2 d’Abril al 29 d’Abril, ambdós inclosos (28 Dies)

Període de presentació: El període de presentació dels projectes és del 7 al 20 de Maig, ambdós inclosos (14 Dies)

Període de deliberació:  El jurat podrà requerir del 21 al 27 de Maig a les entitats una ampliació d’aquells punts que no hagin quedat clars o generin dubte, per una correcta avaluació de la proposta (7 Dies)

Període de deliberació:  El període de deliberació del jurat serà del 28 de Maig al 10 de Juny (14 Dies)

Acte de presentació de projectes guanyadors: Els resultats dels projectes guanyadors es donarà a conèixer durant un acte públic el Dissabte 30 de Juny.

Volem que el certamen es celebri periòdicament dos vegades cada legislatura, el primer any  i el tercer any. Sempre i quan hi hagi prou participants i l’organització pugui assumir els costos del certamen.