Resum del ple de l’11 de juliol

El passat 11 de juliol es va dur a terme el primer ple ordinari amb la «nova» alcaldessa Rosa Boladeras al capdavant. El ple va estar marcat per l’aprovació definitiva del Pla d’Actuació Municipal (PAM), ja que l’equip de govern va seguir amb la seva política de tirar-lo endavant sense comptar amb cap proposta de l’oposició ni de la ciutadania. També es va aprovar una moció de suport al referèndum de l’1 d’octubre en el qual l’Ajuntament es va comprometre a posar totes les facilitats perquè es pugui desenvolupar amb plenes garanties democràtiques.

 

1.2.3.Aprovació de les actes dels plens anteriors.

 

4.Modificació extrajudicial de crèdit per pagar unes factures d’anys anteriors per un valor de poc més de 1.000€.

 

5.Crèdit que s’ha demanat al Banc Sabadell mitjançant la Diputació de Barcelona. Aquest crèdit, d’1,5 milions d’euros es demana per finançar la primera part de les obres del PAM (recordem que es demanaran dos crèdits més fins un total de 6 milions d’euros). El crèdit es demana a 10 anys i amb un tipus d'interès variable: l’Euribor + el 0,684%. A més, el crèdit ve acompanyat d’una subvenció de la Diputació de 57.120€ per pagar els interessos. La disposició del crèdit es farà en quatre lliuraments, l’últim dels quals es realitzarà el juliol del 2018. Tot i així l’equip de govern va assegurar que l’Ajuntament tenia prou liquiditat com per afrontar tots els projectes que es pensen fer enguany. El nostre vot va ser contrari, ja que aquests diners van destinats a finançar les inversions del PAM i pensem que no hem de tornar a caure en una nova espiral d’endeutament amb unes obres que han estat decidides en despatxos i amb la nul·la decisió ciutadana.

 

Recuperació de les urgències nocturnes del CAP

6.Modificació de crèdits. Destaquem l’augment de 2.616€ en activitats destinades a polítiques d’igualtat i 6.800€ (que juntament amb els 10.000 euros que s’han demanat a l’AMB) destinats als treballs de restauració ambiental derivats de les obres del col·lector entre les urbanitzacions de Ca n’Armengol i Can Rigol. Segons va assegurar l’equip de govern, l’ACA no va incloure aquests diners en el projecte i per això ara cal destinar-hi més de 16.000€. El nostre vot va ser l’abstenció, primordialment pels treballs de restauració, ja que considerem que és una falta de previsió i de mala gestió de les obres.

 

7.Declaració de les obres d’ampliació del CAP d’especial interès municipal. En els pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 hi ha una partida destinada a les obres d’ampliació del CAP Corbera i aquesta declaració de l’Ajuntament és necessària per tal que hi hagi una bonificació del 95% de l’impost sobre construccions. Malgrat el nostre evident posicionament favorable a la millora de la sanitat pública primària a Corbera, ens vam abstenir, ja que vam demanar que en el cos de la declaració hi constés que Corbera necessita recuperar el servei d’urgències nocturn, una de les primeres retallades que es van fer a l’època del tripartit. Des de la CUP considerem indispensable aquest servei en una població de més de 14.000 habitants sobretot atesa la dispersió urbanística que patim i com a conseqüència també de les retallades que hi ha hagut en el servei d’ambulàncies al nostre municipi. També considerem que és una reivindicació de la població corberenca, ja que a partir de les 20h es troba en una situació de vulnerabilitat sanitària per la manca d’urgències pròpies. L’equip de govern va considerar que no era adequada la inclusió d’aquest concepte al text i fins i tot van arribar a dubtar, en paraules de l’alcaldessa Rosa Boladeras que fos un servei que s’hagués de tornar a prestar des del CAP. Tot i així van assegurar que demanarien una reunió amb la conselleria de sanitat per tornar a parlar sobre el tema. Per aquests motius, ens hi vam abstenir.

 

Deixalleria mòbil

8. S’anomenava desafectació de bé moble de propietat municipal. Sota aquest títol hi ha la venda del vehicle de la deixalleria mòbil que té l’Ajuntament (no confondre’l amb el vehicle  de la deixalleria mòbil actual que és de la Diputació i que dóna servei a Corbera). Segons ens van explicar és un vehicle que no es fa servir des del 2011, ja que era massa gran per transitar per algunes zones de la població cosa que, quan es va comprar, no van tenir en compte. També van assegurar que no era rendible. El nostre vot va ser contrari, ja que considerem que és una eina molt útil per a la població de Corbera, atesa la dispersió del territori i els greus abocaments que hi ha al costat dels contenidors i en zones forestals. Vam demanar que es fes pedagogia sobre la situació, que es facilités més informació, que hi haguessin més punts de recollida, ja que alguns elements com pintures, olis, etc., que només es poden portar a la deixalleria.

 

9. Modificació de la composició de la Comissió de Delimitació Municipal, derivada del canvi d’alcaldessa.

 

10. Canvis en la determinació de membres en òrgans externs, també derivat de la situació de canvi en l’alcaldia. En aquests dos punts ens vam abstenir.

 

El PAM segueix endavant sense participació

11. Aprovació definitiva del PAM. En primer lloc destacar que és curiós que la majoria de projectes del PAM, tal i com van explicar les diferents regidories, ja estan en una fase d’estudi avançat, quan encara no havien estat aprovades definitivament; això demostra la poca consideració que hi ha vers el ple de l’Ajuntament. Per aprovar definitivament el PAM es van rebutjar la totalitat de les al·legacions que va presentar la CUP i també la majoria d’al·legacions que va presentar l’única ciutadana que en va presentar. Cal destacar que l’equip de govern considerava que el procés d’al·legacions era el procés participatiu per a l’elaboració del PAM. Així doncs, més enllà de la fal·làcia demostrada, també es concreta que aquest procés d’al·legacions ha estat un fracàs. Pel que fa a les nostres al·legacions, consideràvem que el PAM s’havia de tornar a fer iniciant un debat i un procés deliberatiu i participatiu, per tal que es poguessin identificar i elaborar les necessitats generals de la població de Corbera. Això va ser desestimat, considerant que l’equip de govern ja havia rebut peticions en aquest sentit sobre els diferents projectes. Nosaltres vam demanar que ens diguessin quines peticions hi havia hagut i de quines persones, ja que a nosaltres no ens constava cap procés obert de peticions i valorant que si no s’havia fet de manera pública i sí de manera privada i sense publicitat això s’assemblava més a una manera de fer clientelisme. També vam demanar que necessitàvem informes i estudis sobre la realització de les obres i el cost econòmic detallat de cada un d’ells, així com el cost derivat de la seva utilització. La sorprenent resposta fou que aquests informes es donarien un cop construïts els projectes. D’altra banda, també demanàvem que alguns dels projectes amb un cost molt elevat com el Parc de la Roda o la nau d’entitats, es reubiquessin en l’apartat de projectes participatius, ja que sent conscients de les necessitats de la població i les entitats en aquests àmbits, creiem que s’ha de partir d’un procés de debat molt més elaborat. Un dels projectes que va generar tant el nostre rebuig com el de la ciutadana que va participar a les al·legacions va ser el de l’ascensor a l’Avinguda Catalunya, projecte considerat com innecessari i amb un alt cost associat i que no sabem en quina fase es troba. Finalment es va explicar alguna qüestió relacionada amb alguns projectes. Sobre el Parc de la Roda, tot i seguir sense saber què s’hi farà exactament allà, se’ns va dir que ara ho finançaria l’AMB la qual es farà càrrec de l’estudi, és a dir un canvi tant gran al municipi es farà des d’un organisme extern. També sobre la reforma del carrer de Rafamans, se’ns va dir que s’havien fet estudis i que el projecte és més complicat del què es pensaven i que també era possible que fos més car del que es va estipular i que s’hauria de fer amb més fases. Una de les nostres principals preocupacions és que aquests projectes, la majoria d’obra, tinguessin un sobrecost sobre el preu inicial. Finalment es van presentar els projectes participatius, amb l’estrena d’una pàgina web destinada a aquest tema. Amb aquesta web es vol que la ciutadania hi participi aportant projectes amb un pressupost total de 300.000€, plantejats en dues anualitats de 150.000 euros cadascuna. Ja ens estendrem més endavant en un nou article sobre aquest procés, però com a primera impressió ens crea molts dubtes. Dubtes en el sentit de la  informació pública del projecte, ja que s’ha modificat completament des del seu anunci a la revista Avançada i ara es preveu que la presentació de projectes sigui fins el 30 de setembre, dos mesos i mig, amb l’agost entremig. Dubtem que bona part de la població se’n pugui assabentar. També ens crea dubtes en la metodologia emprada, ja que ens van assegurar que no s’havien assessorat per cap tècnica en participació i ho havia fet en Jordi Anducas des de la regidoria de desenvolupament econòmic. I dubtes en el poc debat que hi haurà, ja que esdevindrà un procés telemàtic i les persones no podran compartir projectes ni informació, ni tampoc tindran cap assessorament tècnic, és a dir no sabran quants diners pot costar un projecte en sí. En resum, el nostre vot va ser contrari al PAM, ja que com venim manifestant aquest pla, a part de ser totalment improvisat i sense cap mena d’informació s’ha fet d’esquena a la ciutadania. Més enllà de considerar si els projectes són adequats o necessaris, entenem que unes inversions de 6 milions d’euros haurien d’haver comptat amb un procés participatiu que fes aquest PAM més obert, ric i transparent.

 

Moció sobre el referèndum

12. Festes locals per l’any 2018. El 17 de gener i el 23 de juliol, ja que el 22 cau en diumenge. Hi vam votar a favor.

 

13.Moció de suport institucional al referèndum. El grup del PdeCat va presentar aquesta moció per demanar, bàsicament, el suport institucional al referèndum de l’1 d’octubre de 2017, i que l’Ajuntament sigui el garant perquè es desenvolupi sense entrebancs, així com a cedir els col·legis electorals habituals en les jornades electorals. Des de la CUP hi vam donar suport i també vam expressar la nostra voluntat d’estar al servei de l’equip de govern perquè el referèndum es desenvolupi amb total normalitat; fins i tot, si calia, vam mostrar la nostra disposició a entrar al govern per un curt marge de temps, per tal de signar o delegar-nos qualsevol activitat que altres regidores no vulguin fer per por a la repressió de l’estat. La moció es va aprovar per majoria absoluta amb els vots de la CUP, el PdCat, ERC i ICV. El PSC, Giu i MxC es van abstenir i el PP hi va votar en contra.

 

Els darrers punts de l’ordre del dia van ser per donar compte de diversos decrets, principalment els relacionats amb el canvi d’alcaldia i la modificació que això comporta en diferents òrgans institucionals. En aquest cas volem destacar que el canvi d’alcaldessa suposarà pel cap baix uns 7.000 euros més de despesa en els sous de l’equip de govern, ja que la Rosa Boladeras, com alcaldessa, passarà a percebre 45.000€ anuals per dedicació exclusiva.             

L’Ajuntament va aprovar definitivament el PAM, que comptarà amb unes inversions per valor de 6 milions d’euros i sense un procés participatiu i deliberatiu.

La moció de suport institucional al referèndum de l’1-O es va aprovar per majoria absoluta amb els vots de la CUP, ERC, PdCat i ICV.