Gestió del local

Protocol: Aquest document pauta la gestió del local de la CUP de Corbera, anomenat la Torreta.