Què faries amb 6 milions d’euros per Corbera? Volem decidir el futur del nostre poble!

«Dels gairebé 6 milions d’euros, només 300.000 (5%) es realitzarà mitjançant un procés participatiu»

«La majoria de projectes estan relacionats amb la construcció, amb els possibles sobrecostos que aquests poden originar»

«Ens agradin o no, els projectes defineixen el futur de Corbera i no s’ha tingut en compte la veu de la ciutadania»

L'equip de govern va presentar el passat mes de desembre el Pla d'Actuació Municipal (PAM), una eina on s’exposen les línies mestres de la política que volen aplicar en una legislatura. L'actual govern, ha presentat el PAM amb gairebé dos anys de retard, entenem que bàsicament ho han fet per esperar a tenir prou diners com per poder mostrar les grans inversions que volen fer en els dos darrers anys de mandat, coincidint amb l'alcaldia de la Rosa Boladeras i el PSC.

 

En primer lloc destacar que aquests projectes sumen un total de 5.917.191€ el què suposa una inversió que gairebé triplica, la suma de tota la inversió feta en els últims 5 anys a Corbera. Una de les primeres qüestions que ens amoïna és veure com es finançarà tot això, ja que la majoria d'obres són de construcció (amb els sobrecostos implícits que normalment tenen aquests projectes) i també tenint en compte que al govern hi tindrem el PSC, un partit que es caracteritza per les obres faraòniques que costen molts diners públics. A més a més, tampoc s’ha presentat un estudi de la despesa corrent del manteniment d’aquests projectes, un cop s’hagin realitzat. Així doncs, pensem que es podria haver tingut en compte projectes que també generessin riquesa per a les arques de l’Ajuntament. Segons els seus plans, el finançament d’aquests projectes serà el següent. 3 milions d'euros sortiran del finançament municipal amb crèdit, és a dir dels préstecs que volen demanar en els propers anys (mitjançant uns crèdits que la Diputació de Barcelona atorga a través del Banc Sabadell). 1,5 milions d'euros vindran d'un suposat refinançament del crèdit municipal. Això vol dir, que l’Ajuntament vol renegociar amb les entitats bancàries els crèdits que està pagant. Segons ens van explicar, demanaran una ampliació del préstec de 7 o 8 anys més, el què suposarà un cost d’amortització anual inferior, però evidentment amb uns interessos més elevats degut a la perllongació del crèdit. Aquests diners però, encara no estan adjudicats. D'altra banda, 897.191€ venen d'una subvenció de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i 520.000€ d'una altra subvenció de la Diputació de Barcelona. Malgrat totes aquestes grans inversions, el regidor de finances, Ramon Gabarrón va assegurar que el deute de l'Ajuntament no només no augmentaria  sinó que fins i tot es reduiria.

 

Participació del 5%

Un altre dels punts cabdals d'aquest PAM, es troba pel què fa a la participació ciutadana on només s’inclouen el 5% de les inversions totals previstes per l’Ajuntament. Són 300.000€ per a un procés participatiu que es desenvoluparà entre els anys 2018-2019. Ens preocupa i indigna profundament que un suposat govern d'esquerres, entengui la participació ciutadana de manera tan descafeïnada. Són els seus projectes i segons les seves opcions han decidit quines són les seves prioritats. Més enllà de si els projectes ens poden semblar o no interessants, no entenem com pot ser que després d'anys d'escoltar que no hi havia diners per a res, ara que estem davant de la major inversió dels últims anys a Corbera, la participació ciutadana només compti amb un míser 5%. I més tenint en compte, que alguns dels projectes, representen canvis urbanístics que volen canviar la fesomia del poble, és a dir canvis que haurien de comptar amb la decisió i participació del més elevat nombre de persones possible.

 

Projectes: reparacions cada 20 anys

El primer projecte és la reparació del poliesportiu, amb un cost previst de 520.000€ finançats gairebé en la seva totalitat per la Diputació de Barcelona. S’ha de recordar que aquesta acció és necessària, ja que degut al terreny de la zona on hi ha el pavelló, aquest s’ha anat desplaçant i necessita uns arranjaments urgents. Denunciem però que, malauradament, en el seu moment algú va decidir que el poliesportiu aniria en aquest lloc, malgrat saber que aquests problemes podrien aparèixer i també sabent que cada 20 anys s’hi hauran de fer les mateixes reparacions. En segon lloc tenim el projecte del carrer de Rafamans, amb un cost inicial de 433.671€ i que es finançarà íntegrament amb diners de l’AMB. Aquest projecte, va ser el què va sortir guanyador en el pseudo procés participatiu que es va fer l’any passat i el qual ja vam denunciar, com a broma de mal gust per la participació ciutadana, en unes votacions a la fira de barraques de Festa Major. La idea principal, malgrat el projecte encara no està gaire definit, és canviar la zona d’aparcaments del carrer de Rafamans del costat de la riera, al costat annex als comerços. També hi ha 350.000€, finançats amb fons del crèdit municipal destinats a crear bosses d’aparcament a Corbera Alta.

 

Projectes sense conèixer les necessitats

El següent projecte es denomina «Naus per entitats» i consta de 800.000€, finançats amb crèdit municipal. Malgrat aquest títol, la principal preocupació és l’actual ubicació dels bombers voluntaris, actualment a la planta baixa del poliesportiu. Degut a les esquerdes aparegudes per la situació del poliesportiu, es veuen en la necessitat de canviar, com a mínim momentàniament, de lloc. A més també volen aprofitar per crear una zona polivalent per entitats a la zona de Corbera 2000, en els terrenys de davant de l’escola del Cau de la Guineu. Des de la CUP veiem sobredimensionat aquest projecte, en primer lloc pel seu alt cost i en segon lloc, perquè no hi ha hagut contactes formals amb les entitats per conèixer les seves necessitats. Som conscients de la manca d’espai que pateixen les entitats del poble, especialment pel què fa a infraestructures àmplies i altes per la preparació de certes activitats que es fan al poble. Ara bé, també pensem que es poden trobar solucions alternatives a una inversió d’aquestes dimensions, amb costos més baixos o adequant espais que actualment s’utilitzen o que estan en desús. En definitiva, una manca més de la nul·la participació ciutadana és buscar solucions de cara endins sense escoltar les propostes alternatives que hi pot haver. Una altra de les inversions previstes són 150.000€ per un local de joves, que es vol finançar amb el refinançament dels crèdits. Evidentment des de la CUP donem ple suport a aquest projecte, llargament defensat i necessari pel jovent de Corbera, ara bé, de nou entenem que el procés no ha estat l’adequat. La idea principal és fer-lo al soterrani del poliesportiu, un lloc que no ha estat consensuat ni amb les entitats juvenils ni amb la joventut del poble, començant la casa per la teulada, posant uns suposats diners i un lloc que no sabem si després s’adaptaran a les necessitats específiques de la joventut corberenca.

 

Projectes urbanístics que canvien el poble

Un altre dels projectes, es la remodelació del Parc de la Roda, amb una inversió de 700.000€ 600.000 dels quals amb fons propis dels crèdits i 100.000 amb refinançament. Un projecte urbanístic prou important pel futur de Corbera, que entenem que hauria de comptar, com a mínim, amb plans d’adequació i necessitats consensuades, que fins ara no hem vist. De fet, el projecte segueix sent una incògnita en sí, ja que cada vegada que s’explica hi afegeixen noves aportacions desconegudes fins el moment. La idea principal és fer-hi des d’un lloc per esports no regulats, fins a una zona polivalent amb espais diferenciats i unes escales que connectin amb la resta del poble. També ens crea, com a mínim, certes perspicàcies veure que els dos projectes amb més finançament es desenvolupen a la zona de Corbera 2000, tot just en el moment que el PSC pren el relleu a l’alcaldia. Potser perquè es volen tornar a revaloritzar aquests terrenys que segueixen mantenint l’ordenació de zona edificable?

 

El següent projecte són 755.000€ destinats al col·lector del Passeig dels Arbres i a una remodelació de la seva pavimentació. D’aquests, 455.000 s’obtindran del crèdit municipal i 300.000 del refinançament. La del col·lector és una obra necessària, ja que és un dels més importants de Corbera i el que abasta a més població i la remodelació de la pavimentació veurem com es vol desenvolupar. Un altre dels projectes estrella és la remodelació del Casal de les Magnòlies que consta de 491.320€ de finançament majoritari de l’AMB. Es vol ampliar el casal de la gent gran i fer-hi adequacions necessàries, retirant certes barreres arquitectòniques que es van posar en el seu inici. El projecte presentat però, pot trencar amb certa harmonia arquitectònica ja que omple de formigó l’actual façana de la casa.

 

 

Un ascensor a l’Avinguda Catalunya?

Un altre projecte són 165.000€ de cost inicial cap a l’ascensor de l’Avinguda Catalunya, de fons del crèdit municipal. Aquest és un projecte, al nostre entendre, totalment innecessari i un clar exemple del què denunciem de bona part dels projectes i és que un cop fet, el seu manteniment farà augmentar considerablement la despesa de l’Ajuntament. A més, un projecte que ja va passar per la votació de Festa Major i que va quedar en segon lloc amb 105 vots. Aquest vol unir la zona de l’aparcament del costat de l’església de Sant Antoni, amb l’Avinguda Catalunya.

 

Després també hi ha una inversió de 300.000€ per la rehabilitació del castell (Casal de Santa Magdalena), que es pretén finançar amb refinançament. Aquest projecte es pretén desenvolupar el 2019, però a hores d’ara encara s’està negociant amb el bisbat una declaració d’intencions, que seria prèvia a una possible cessió d’ús temporal d’una part del Castell. Així que, malgrat ser un edifici estratègic per Corbera, on s’hi podria ubicar alguna de les grans actuacions que es volen dur a terme i que permetria a part de posar en valor el patrimoni històric del poble, revitalitzar Corbera Alta, pensem que encara estem lluny de veure assolida aquesta fita. Un altre de les partides destacades, al nostre entendre, on s’hi haurien de destinar més diners són els «projectes participatius», on s’hi destinen 300.000€, finançats amb crèdit municipal. Estarem atentes al seu desenvolupament però, pel què s’ha comentat ens sembla un bon punt de partida per a l’inici d’una major participació i decisió ciutadana vers el futur de Corbera.

 

La resta de projectes que es volen finançar amb el possible refinançament serien 100.000€ per a una primera fase del talús del Camí del Pessebre, que seria una zona que s’ha de mantenir pel risc d’esllavissades, 50.000€ per l’aparcament de l’institut de Can Margarit i 500.000€ per a una obra al pont de la urbanització de Can Palet. Aquesta resulta que quan hi ha aiguats s’inunda i el veïnat de la zona no hi pot passar. Finalment hi ha projectes amb un pressupost menor, com són els 30.000€ per a una ampliació de l’aparcament del carrer dels Horts, resultant de l’ampliació del Casal de les Magnòlies, 85.000€ per a un espai de Coworking que es vol fer a l’antic habitatge del conserge de l’escola Jaume Balmes i 18.300€ per a un espai d’esbarjo pels gossos. Finalment també cal destacar 168.900€ per a canviar les finestres de l’escola Jaume Balmes i millorar-ne l’aïllament i l’eficiència energètica que es preveu realitzar en tres anys.

 

Des de la CUP, entenem que més enllà de les inquietuds econòmiques que es puguin derivar d’aquests projectes i que, com sempre, si surten malament ho estarem pagant durant molts anys, critiquem fermament que uns canvis d’aquesta magnitud no comptin amb la participació de la ciutadania. És per això que presentarem al·legacions al PAM (adjuntades al document) i animem a la ciutadania a fer-ho o a signar les nostres pròpies al·legacions.

 

Segur que són moltes les inversions que podríem prioritzar amb aquests 6 milions d’euros. Nous habitatges de protecció oficial? Inversió en les canonades de l’aigua?

 

I tu què faries amb 6 milions d’euros per Corbera? Així volem fer veure a l’equip de govern que juntes volem decidir el model de poble!!