Repàs del ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat del 9 de maig

El passat 9 de maig hi va haver un nou ple ordinari, el darrer on la Montserrat Febrero (ERC) farà d’alcaldessa, ja que en el proper ple ja tindrem de nou l’alcaldia a mans del PSC i de la Rosa Boladeras. Com a punts més destacats d’aquest ple caldria esmentar un nou capítol de la lamentable gestió amb la que s’està portant l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal (PAM), aquest cop volen demanar un crèdit de 1,5 milions d’euros. També volem destacar l’aprovació de la moció per a l’elaboració d’un protocol contra les agressions sexistes a les festes de Corbera, presentada per la CUP i finalment el rebuig a una moció on es demanava pluralitat i criteris periodístics als mitjans de comunicació locals, especialment a l’Avançada.

 

1) Aprovació de l’acta del ple anterior.

 

2) Reconeixement extrajudicial de crèdits. Això significa dotar de partides al pressupost per poder pagar als proveïdors les factures d’anys anteriors. La majoria d’aquestes factures es van realitzar a finals del 2016 i els diferents proveïdors no les havien presentat fins el 2017 i per això aquest tràmit plenari.

 

Nou capítol del serial del PAM

3) L’Ajuntament ha demanat l’aprovació d’un crèdit d’1,5 milions d’euros a la Diputació de Barcelona, dins del Programa de Crèdit Local. Com ja s’ha comentat altres vegades, aquest crèdit és per finançar les inversions que l’Ajuntament vol dur a terme dins del PAM, i es demana al Banc Sabadell mitjançant la Diputació. També segons se’ns ha assegurat diverses vegades, és un crèdit que ve acompanyat d’una subvenció per pagar els interessos i que, tal i com estan aquests avui en dia, és gairebé un crèdit a cost zero. Malgrat això, és un crèdit a 10 anys i la subvenció és pel tipus d’interès actual i no té en compte les probables pujades del tipus d’interès en un futur no gaire llunyà. També s’ha de tenir en compte, que les inversions que es preveuen han canviat respecte al primer esborrany del PAM que es va fer públic. Així, la primera inversió pel canvi de finestres de l’escola Jaume Balmes (estava dotada de tres partides en tres anys diferents) s’ha quedat en 36.700€ quan era de 81.700€. Aquesta diferència de diners, que no ens van saber o voler contestar a què era deguda, servirà per finançar dues noves propostes, com són la inversió en reposició de la infraestructura de sanejament (20.000€) i la inversió en la instal·lació de punts verds (25.000€). En la part més política i coincidint amb el nostre ferm vot contrari, vam criticar el procés amb el què s’està duent a terme aquest PAM i l’incompliment constant de l’equip de govern en les promeses d’informació i participació de la ciutadania. Així doncs, trobàvem estrany que s’aprovés una línia de finançament quan el PAM encara no havia estat aprovat pel ple de l’Ajuntament. En aquest sentit, en el seu calendari, que canvia a cada ple i que ja hem denunciat reiteradament, després de l’exposició pública del PAM, hi havia un mes per presentar propostes i al·legacions i en el ple del 9 de maig s’havia d’aprovar definitivament. Capítol a part és la gairebé inexistent participació de la ciutadania, ja que només una persona, fora dels partits polítics hi ha presentat al·legacions. Des de l’equip de govern, en comptes de fer autocrítica es va veure com un fet que «no és ni bo ni dolent». També comentar que el procés participatiu per triar projectes, per valor de 300.000 euros (el 5% del total) també s’endarrereix sense nova data, ja que l’inici de la campanya estava previst pel passat mes d’abril.

 

Transport públic, pla econòmic i financer i registre del ple en vídeo

4) Modificació de crèdits per dotar d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per les activitats del control de mosquits. Des de la CUP vam preguntar amb quina empresa es faria aquest projecte i si s’utilitzarien insecticides o productes tòxics i la resposta va ser que era una empresa de gestió pública que depenia de la Generalitat i que no s’utilitzaven productes tòxics, pel qual hi vam votar a favor.

5) Aprovació del Pla Econòmic Financer presentat per urgència per l’equip de govern. Hi vam votar en contra, de la urgència principalment, per una qüestió de temps. Aquest document és molt important pel futur de Corbera i de les arques municipals, ja que, com que es superarà el límit de despesa permès per l’estat per poder fer noves inversions, s’ha de presentar aquest document que a nosaltres ens va arribar només quatre dies abans del ple i, per tant, no vam poder estudiar-lo a fons.  

 

6) Aprovar el conveni de millora del transport nocturn i dotar-lo de pressupost. El nostre vot va ser favorable, ja que considerem que les millores en el transport públic són adients i, alhora, donem suport a la regidora de mobilitat per la feina que està realitzant en aquest camp.

 

7) Aprovació final de la delimitació amb el terme municipal de Cervelló. Es va votar a favor per unanimitat.

 

8) Supressió del registre municipal de parelles i/o unions civils. Arran de la recent creació del registre únic per part de la Generalitat, des de l’Ajuntament s’ha cregut convenient eliminar aquest registre ja que ha deixat de tenir sentit. Malgrat això, la creació del registre únic de la Generalitat no ha tingut en compte la veu dels ajuntaments i això posa en dubte qüestions com ara què passarà amb les parelles que ja hi estaven inscrites o si les noves parelles s’hauran de desplaçar fora de Corbera per fer aquests tràmits, a diferència del què passa amb el matrimoni civil.

 

9 i 10) Dues mocions relacionades presentades pel PDECat. La moció principal era la implantació d’un sistema d’acta de les sessions del Ple en format d’àudio i vídeo. Aquesta anava encaminada a alleugerir la feina de la persona que ha de transcriure els plens de l’Ajuntament i també a intentar-ne una major difusió. Per fer aquest canvi, però, calia modificar el ROM i és per això que es va presentar una moció en aquest sentit. Des de la CUP ens hi vam mostrar favorables, malgrat puntualitzar la modificació exprés del ROM, ja que en anteriors ocasions i quan s’havia demanat de canviar el ROM per introduir la participació de la ciutadania als plens, el govern s’ha tancat en banda argüint la dificultat tècnica per fer aquests canvis.

 

Avançada sota criteris polítics i protocol contra les agressions sexistes

11) Moció de PDECat, que demanava la redacció i desenvolupament d’un pla de comunicació local i per a la creació d’un consell de redacció per a la revista municipal. Des de l’equip de govern van rebutjar la proposta, ja que consideren que l’Avançada és un mitjà plural on es respecten les opinions de tothom i on els regidors no tenen res a veure amb el seu contingut. Des de la CUP, com ja venim denunciant en tots els nostres escrits de l’Avançada, vam tornar a demanar criteris periodístics i no polítics en l’elaboració de la revista municipal. I vam criticar fortament la politització de l’Avançada deixant en evidència el regidor de Comunicació, Manel Ripoll, quan a pregunta nostra, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Jordi Anducas, va reconèixer que ell (i el seu equip) escrivien els textos de la seva àrea. Així doncs, el govern va tornar a deixar passar una oportunitat per fer de l’Avançada una revista d’informació municipal, plural, amb diversitat d’opinions i fomentant un esperit crític i participatiu a la població de Corbera.

 

12) Moció presentada per la CUP sobre la creació d’un protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d’oci i festius de Corbera. En primer lloc cal dir que aquesta moció va ser treballada i redactada per Figaflors, el  grup de dones feminista de Corbera i malgrat la nostra intenció que elles poguessin llegir i defensar la moció, els ho van negar perquè no són un partit polític. També val a dir que el regidor Arturo Martínez va fer una contraproposta en el sentit d’esperar la redacció del protocol que està elaborant la Diputació de Barcelona; en aquest sentit i un cop el tinguem caldrà adaptar-lo a les especificitats de Corbera. Tant des de Figaflors com des de la CUP s’hi va estar d’acord malgrat reconèixer que el protocol no estaria elaborat abans de la Festa Major d’aquest estiu; el cert és que vam demanar una campanya de prevenció amb cartells, tríptics i xerrades als instituts per encarar, en aquest sentit, la Festa Major de 2017. Finalment i després de certa controvèrsia i amb alguns comentaris desafortunats, com que «tampoc calia crear alarma», tot i que després van ser matisats, es va aprovar la moció amb els canvis proposats i amb el compromís de l’equip de govern que alguna cosa es faria per la Festa Major d’enguany. La moció va ser aprovada per unanimitat, amb l’únic vot contrari i incomprensible del regidor de Serveis Públics i membre del grup GIU, Andrés Palacios.

Després d’aquest punt es va donar compte dels informes de morositat i del Pla pressupostari a mitjà termini.

 

S’amplia el contracte d’escombraries sense passar pel Ple

En l’apartat de precs i preguntes, vam demanar principalment per la modificació del contracte per a la gestió de residus i neteja viària. Aquest era un assumpte que havia de passar per ple, però el govern va decidir al començament de la legislatura que això es decidiria a porta tancada a la junta de govern, on només hi són els membres del govern. També hem de tenir en compte que aquest és el contracte externalitzat de més pressupost que té l’Ajuntament, amb un import de 980.987,08 euros (sense IVA) i que des de l’any 2009 està adjudicat a la multinacional FCC. Cal recordar que Ajuntaments com Barcelona o Badalona han denunciat per frau a aquesta empresa en el servei de neteja viària. Aprofitant aquest punt també vam voler exposar el malestar de moltes persones que ens han fet arribar les seves queixes per la brutícia, en termes generals, en la que es troba tant el nucli urbà com les urbanitzacions. En un altre sentit de les coses també es va demanar pel seguiment de les obres del Cau de la Guineu, ja que des del Departament d’Ensenyament s’havia assegurat que abans del primer semestre hi hauria un acord de govern per licitar les obres per a l’ampliació. Des del govern se’ns va dir que encara no en tenien notícies. També vam preguntar en quina situació estava la moció de l’accessibilitat als camins de Corbera, que es va aprovar en el ple passat i sobre la Comissió de Nomenclàtor. En els dos punts se’ns va assegurar que s’estaven fent els treballs tècnics previs pertinents i que ja tindríem notícies més endavant. Finalment vam preguntar quan s’iniciaria la prova pilot sobre el manteniment de les franges de protecció d’incendi amb silvopastura, que estaven pressupostades per aquest 2017. La resposta va ser, que també hi estaven treballant.