Notícies de Corbera

Els dos primers punts van ser l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. Hi vam votar a favor però amb una apreciació a l'acta del ple de pressupostos del 28 de desembre. La regidora Rosa Boladeras (PSC) i Andres Palacios (GIU) van criticar (a Ràdio Corbera i al Facebook) que els grups de l'oposició no fessin preguntes sobre els pressupostos al ple, com a manera per desvirtuar la nostra feina.

El 28 de desembre el ple de l'Ajuntament va debatre i aprovar els pressupostos per l'any 2016. Abans d'entrar a la valoració política, no podem deixar de dir que la documentació completa d'aquests pressupostos ens va arribar pocs dies abans del ple (amb les festes de Nadal pel mig), cosa que va dificultar l'anàlisi d'aquests. També volem denunciar la nul·la participació ciutadana o externa a l'equip de govern d'aquests pressupostos, que només van comptar amb un acte públic i propagandístic per presentar-los.

 

Les al·legacions que presentem són sobre l'Ordenança Fiscal 1 (la de l'IBI) i sobre l'Ordenança Fiscal 32 (Recollida d'escombraries). En termes generals demanem a l'estat espanyol que es permeti que l'IBI sigui progressiu i es pugui distribuir en funció de les rendes familiars i que es revisi el valor cadastral del municipi que actualment data de 1999.

 

Tot seguit us adjuntem el text íntegre de les dues mocions rebutjades per l'Ajuntament:

 

MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE CORBERA PER AL CANVI DE COMERCIALITZADORA D’ENERGIA ELÈCTRICA A FAVOR D'UNA COOPERATIVA D'ENERGIA VERDA

El punt 1 va ser l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. El punt 2 era l'aprovació de l'Ordenança Fiscal sobre l'IBI, on per part de l'equip de govern es van presentar dos canvis substancials. Per una banda s'equiparen les bonificacions per a famílies monoparentals i/o nombroses i per altra es rebaixa el tipus de l'IBI de l'1,018 al 0,95.

Cartelleres
 

MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE CORBERA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARTELLERES PÚBLIQUES ALS CARRERS I PLACES DEL POBLE

El 6 d'octubre va tenir lloc el ple de l'Ajuntament corresponent al mes de setembre, que es va posposar una setmana per donar temps a encabir-hi un parell de punts. El ple va durar 4 hores i voldríem destacar l'aprovació de dues mocions presentades per la CUP.

 

Pàgines