Notícies de Corbera

Dimarts 8 de març, coincidint amb el dia de la dona treballadora, va tenir lloc un nou ple ordinari de l'Ajuntament. Un ple important perquè es va debatre sobre la finalització del contracte de l'aigua amb Sorea i es van aprovar les tres mocions presentades per la CUP.

 

Per la municipalització de l'aigua

El cap de setmana del 4, 5 i 6 de març, la CUP de Corbera organitza les primeres jornades feministes a la Biblioteca de Can Baró. Després que l'any passat es realitzes el primer glossari feminista, on es va voler visibilitzar alguns dels conceptes per entendre la societat actual, des d'un punt de vista de gènere. Enguany s'ha volgut fer un pas endavant i plasmar aquesta realitat en un seguit d'activitats relacionades amb l'actualitat i per poder arribar al màxim de públic possible.

Moció del grup municipal de la CUP per la millora de la qualitat de l'aire a Corbera i al Baix Llobregat.

 

Els dos primers punts van ser l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. Hi vam votar a favor però amb una apreciació a l'acta del ple de pressupostos del 28 de desembre. La regidora Rosa Boladeras (PSC) i Andres Palacios (GIU) van criticar (a Ràdio Corbera i al Facebook) que els grups de l'oposició no fessin preguntes sobre els pressupostos al ple, com a manera per desvirtuar la nostra feina.

El 28 de desembre el ple de l'Ajuntament va debatre i aprovar els pressupostos per l'any 2016. Abans d'entrar a la valoració política, no podem deixar de dir que la documentació completa d'aquests pressupostos ens va arribar pocs dies abans del ple (amb les festes de Nadal pel mig), cosa que va dificultar l'anàlisi d'aquests. També volem denunciar la nul·la participació ciutadana o externa a l'equip de govern d'aquests pressupostos, que només van comptar amb un acte públic i propagandístic per presentar-los.

 

Les al·legacions que presentem són sobre l'Ordenança Fiscal 1 (la de l'IBI) i sobre l'Ordenança Fiscal 32 (Recollida d'escombraries). En termes generals demanem a l'estat espanyol que es permeti que l'IBI sigui progressiu i es pugui distribuir en funció de les rendes familiars i que es revisi el valor cadastral del municipi que actualment data de 1999.

 

Tot seguit us adjuntem el text íntegre de les dues mocions rebutjades per l'Ajuntament:

 

MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE CORBERA PER AL CANVI DE COMERCIALITZADORA D’ENERGIA ELÈCTRICA A FAVOR D'UNA COOPERATIVA D'ENERGIA VERDA

El punt 1 va ser l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. El punt 2 era l'aprovació de l'Ordenança Fiscal sobre l'IBI, on per part de l'equip de govern es van presentar dos canvis substancials. Per una banda s'equiparen les bonificacions per a famílies monoparentals i/o nombroses i per altra es rebaixa el tipus de l'IBI de l'1,018 al 0,95.

Pàgines